Kariéra

S širokou škálou obsahové náplně ve všech žánrech a platformách, které jsou využívány stovkami milionů lidí na celém světě, je diverzita a začlenění v jádru obchodních aktivit společnosti Sony Pictures Entertainment (SPE).

Prostřednictvím našeho úsilí o diverzitu a začlenění se snažíme uznávat individuální talent, ctít rozdíly a vážit si přispění diverzifikované globální pracovní síly. V globálním zaměstnaneckém průzkumu v r. 2012 zaměstnanci SPE uváděli značné zlepšení v tom, do jaké míry vnímali možnosti začlenění do pracovního prostředí ve srovnání s výsledky předešlého globálního zaměstnaneckého průzkumu z r. 2010.

SPE je zaměstnavatelem, který se zasazuje o rovné příležitosti ve všech svých zaměstnaneckých postupech, politikou a procesech. S žádným pracovníkem nebo potenciálním pracovníkem by tedy nemělo být v příslušných případech zacházeno méně příznivě z důvodů rasy, věku, přesvědčení, sexuální orientaci, barvy pleti, národnosti, etnického původu, zdravotního postižení, náboženství, pohlaví, rodinného stavu nebo členství v odborovém svazu.

https://www.sonypicscareers.com/